Vkládání hypertextových odkazů

Hypertextový odkaz můžete vložit dvěma způsoby: jako text nebo jako tlačítko. V obou případech se může viditelný text lišit od URL.

Umístěte kurzor v dokumentu na místo, kam chcete hypertextový odkaz vložit, nebo vyberte text, který má být hypertextovým odkazem. Vyberte příkaz Hypertextový odkaz z nabídky Vložit. Lze také klepnout na ikonu Ikona Hypertextový odkaz na nástrojové liště Standardní. Objeví se dialog Hypertextový odkaz .

Ikona tipu

Hypertextový odkaz lze vložit také přetažením z nástroje Navigátor. Hypertextový odkaz může odkazovat na odkaz, nadpis, obrázek, tabulku, objekt, adresář nebo záložku.


Ikona tipu

Pokud chcete do textu vložit hypertextový odkaz na Tabulku 1, přetáhněte položku Tabulka 1 z Navigátoru do textu. V Navigátoru musí být zvolen režim přetažení Vložit jako hypertextový odkaz.


Podpořte nás!