Úprava hypertextových odkazů

Pokud v dokumentu aplikace Writer klepnete na hypertextový odkaz a podržíte při tom klávesu , otevře se daná adresa ve webovém prohlížeči. Pokud nepoužíváte myš, umístěte kurzor do hypertextového odkazu a pomocí Shift+F10 otevřete místní nabídku, ve které zvolte Otevřít hypertextový odkaz.

Změna textu hypertextového odkazu

tip

V dokumentech aplikace Writer můžete klepnout kdekoliv do hypertextového odkazu a upravit viditelný text.


Pokud opustíte hypertextový odkaz přesunutím kurzoru na jiné místo, změní se pouze viditelný text.

Pokud opustíte hypertextový odkaz přesunem na znak mezery hned za posledním znakem a jsou povoleny automatické opravy, cílové URL se změní, aby odpovídalo viditelnému textu.

tip

Ve všech typech dokumentů můžete hypertextový odkaz upravit v dialogu Hypertextový odkaz. Nejprve umístěte kurzor do odkazu nebo přímo před odkaz a poté klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní.


Změna adresy URL hypertextového odkazu

Změna atributů všech hypertextových odkazů

  1. Otevřete okno Styly.

  2. Klepněte na ikonu Znakové styly.

  3. Klepněte pravým tlačítkem na znakový styl "Internetový odkaz" nebo "Navštívený internetový odkaz" a zvolte Upravit.

  4. V dialogu zvolte nové atributy a klepněte na OK.

Úprava tlačítka s hypertextovým odkazem

Tlačítka s hypertextovými odkazy je nutné upravovat v režimu návrhu formuláře.

  1. Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty, povolte lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Režim návrhu a klepněte na tlačítko. Zobrazí se úchyty tlačítka.

  2. Otevřete místní nabídku a zvolte Vlastnosti ovládacího prvku.

  3. Upravte vlastnost v dialogovém poli pro ovládací prvek.

Podpořte nás!