Práce se skupinami

Několik grafických objektů můžete sloučit do skupiny a pracovat s nimi jako s jedním objektem.

Všechny objekty ve skupině můžete přesouvat, upravovat, měnit velikost či převádět dohromady a kdykoliv můžete vstoupit do skupiny a měnit jednotlivé objekty.

Můžete upravovat vlastnosti všech objektů ve skupině najednou a kdykoliv můžete vstoupit do skupiny a editovat jednotlivé objekty.

Také je možno vložit skupiny do jiných skupin.

Jak seskupit objekty

 1. Označte všechny objekty, které chcete seskupit. Při označování jednotlivých objektů podržte klávesu Shift.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kterýkoliv z označených objektů, otevře se místní nabídka. V aplikaci Calc nebo Writer se příkazy nachází v podnabídce Seskupit, zatímco v aplikaci Impress nebo Draw na první úrovni místní nabídky.

 3. Zvolte Seskupit.

  Ikona poznámky

  Objekty můžete vybrat také tím, že kolem nich natáhnete výběrový rámeček.


Například můžete seskupit všechny objekty, které tvoří firemní logo, a poté logo přesouvat jako jeden objekt.

Až objekty seskupíte, klepnutím na kteroukoliv část skupiny se označí celá skupina.

Jak upravit skupinu

 1. Klepněte pravým tlačítkem na kterýkoliv z objektů skupiny. V aplikaci Calc nebo Writer se příkazy nachází v podnabídce Seskupit, zatímco v aplikaci Impress nebo Draw na první úrovni místní nabídky.

 2. Zvolte Upravit skupinu.

 3. Nyní můžete označit a upravit jednotlivé objekty skupiny.

V tomto režimu můžete přidávat nebo odebírat objekty ze skupiny.

Objekty, které nejsou součástí skupiny, jsou zobrazeny tlumenějšími barvami.

Jak opustit skupinu

 1. Klepněte pravým tlačítkem na kterýkoliv z objektů skupiny. V aplikaci Calc nebo Writer se příkazy nachází v podnabídce Seskupit, zatímco v aplikaci Impress nebo Draw na první úrovni místní nabídky.

 2. Zvolte Opustit skupinu.

V Draw nebo Impress také můžete skupinu opustit poklepáním mimo skupinu.

Jak zrušit skupinu

 1. Klepněte pravým tlačítkem na kterýkoliv z objektů skupiny. V aplikaci Calc nebo Writer se příkazy nachází v podnabídce Seskupit, zatímco v aplikaci Impress nebo Draw na první úrovni místní nabídky.

 2. Zvolte Zrušit skupinu.

Nyní můžete označit a upravit všechny objekty jako samostatné.

Podpořte nás!