Písmomalba a vytvoření grafického textu

Pomocí Písmomalby můžete vytvořit objekty s grafickým textem.

Pro vytvoření objektu písmomalby

 1. Pokud nevidíte nástrojovou lištu Kresba nebo Písmomalba, zobrazte ji pomocí Zobrazit - Nástrojové lišty.

 2. Na nástrojové liště Kresba nebo na liště Písmomalba klepněte na ikonu Galerie písmomalby.Ikona

 3. V dialogu Galerie písmomalby zvolte styl písmomalby a klepněte na OK.

  Objekt písmomalby se vloží do dokumentu. Objekty písmomalby patří mezi vlastní tvary. Pomocí nástrojové lišty 3D nastavení můžete kdykoliv přepínat mezi 2D a 3D zobrazením.

 4. Poklepáním na objekt aktivujete režim úpravy textu.

 5. Nahraďte výchozí text vlastním textem.

 6. Stiskem Esc ukončete režim úprav.

Pro úpravu objektu písmomalby

 1. Klepněte na objekt písmomalby. Pokud je objekt písmomalby vložen na pozadí, podržte při klepnutí klávesu .

  Zobrazí se nástrojová lišta Písmomalba. Pokud se lišta nezobrazí, zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Písmomalba.

 2. Klepněte na ikonu na nástrojové liště Písmomalba.

  K dispozici jsou následující ikony:

Pro úpravu dalších vlastností písmomalby

 1. Klepněte na objekt písmomalby. Pokud je objekt písmomalby vložen na pozadí, podržte při klepnutí klávesu .

 2. Vyberte vlastnosti z nástrojové lišty Vlastnosti objektu kresby. Můžete změnit šířku čáry, barvu čáry, barvu výplně, styl výplně a další.

Podpořte nás!