Písmomalba a vytvoření grafického textu

Pomocí Písmomalby můžete vytvořit objekty s grafickým textem.

Pro vytvoření objektu písmomalby

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. On the Drawing toolbar or on the Fontwork toolbar, click the Fontwork Gallery icon.

  Icon Fontwork Gallery

  Fontwork Gallery

 3. In the Fontwork Gallery dialog, select a Fontwork style and click OK.

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. Poklepáním na objekt aktivujete režim úpravy textu.

 5. Nahraďte výchozí text vlastním textem.

 6. Press Esc to exit text edit mode.

Pro úpravu objektu písmomalby

 1. Klepněte na objekt písmomalby. Pokud je objekt písmomalby vložen na pozadí, podržte při klepnutí klávesu .

  The Fontwork toolbar is displayed. If you do not see the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars - Fontwork.

 2. Klepněte na ikonu na nástrojové liště Písmomalba.

  K dispozici jsou následující ikony:

Pro úpravu dalších vlastností písmomalby

 1. Klepněte na objekt písmomalby. Pokud je objekt písmomalby vložen na pozadí, podržte při klepnutí klávesu .

 2. Vyberte vlastnosti z nástrojové lišty Vlastnosti objektu kresby. Můžete změnit šířku čáry, barvu čáry, barvu výplně, styl výplně a další.

Podpořte nás!