Použití nástrojových lišt

Některé ikony na nástrojových lištách, např. Barva písma, mohou otevřít další nástrojové lišty. Lištu s dalšími ikonami otevřete klepnutím na šipku vedle ikony.

Nyní máte na výběr: buď klepněte na ikonu, kterou chcete aktivovat, nebo klepněte na záhlaví nástrojové lišty a přetáhněte ji na jiné místo.

Kontext nástrojových lišt

Některé nástrojové lišty se automaticky otevírají v závislosti na kontextu. Např. když klepnete do tabulky v textovém dokumentu, otevře se nástrojová lišta Tabulka. Když klepnete do číslovaného odstavce, otevře se nástrojová lišta Odrážky a číslování.

Ikona upozornění

Nástrojové lišty se ve výchozím nastavení skryjí, pokud zapnete lištu karet.


Dočasné zavření nástrojové lišty

Klepněte na ikonu v záhlaví nástrojové lišty nebo z místní nabídky zvolte Zavřít lištu. Nástrojová lišta se automaticky otevře při další aktivaci kontextu.

Trvalé zavření nástrojové lišty

Pokud je nástrojová lišta viditelná, zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty a klepnutím na název lišty odstraňte zaškrtnutí.

Zobrazení zavřené nástrojové lišty

Jak udělat z nástrojové lišty plovoucí lištu

Uchycení plovoucí nástrojové lišty

Ikona poznámky

Umístění nabídek a změna polohy okna závisí na nastavení vašeho správce oken. Abyste viděli obsah okna při změně jeho polohy, musíte to ve vašem systému nastavit, jinak uvidíte jen pohyb vnějšího rámečku.


Podpořte nás!