Hledání atributů

Pro textové dokumenty je v dialogu Najít a nahradit k dispozici také hledání podle atributů.

Můžete hledat text s atributy, které byly nastaveny přímým formátováním nebo pomocí stylů. Např. můžete hledat atribut Písmo a vyhledají se všechny texty, které nepoužívají výchozí písmo, tj. všechny texty, které mají přímo nastaveno písmo nebo se stylem, který mění atribut písmo.

tip

Pokud chcete najít text s písmem podle názvu, klepněte na tlačítko Formát v dialogu Najít a nahradit v LibreOffice Writer.


note

Poté co vyberete v LibreOffice Writer atributy, které chcete hledat, pole Styly odstavce v části Ostatní možnosti dialogového okna Najít a nahradit se změní na Včetně stylů.


note

Pokud chcete hledat text, ve kterém jsou nastaveny atributy přímým formátováním nebo styly, zaškrtněte pole Včetně stylů.


note

Vyhledávací kritéria atributů jsou vypsána pod polem Najít.


Chcete-li najít všechny změny písma

  1. Zvolte Úpravy - Najít a nahradit.

  2. Je-li to třeba, smažte obsah pole Najít.

  3. Klepněte na Atributy.

  4. V dialogu Atributy zaškrtněte pole Písmo a klepněte na OK.

    V dialogovém okně Najít a nahradit se nyní pod polem Najít zobrazuje "Písmo".

  5. Klepněte na Najít další.

Naleznou se všechna místa, kde je změněno písmo - buď přímo nebo výběrem stylu.

K obnovení původního režimu Najít a nahradit

Chcete-li ukončit hledání vybraných atributů, přepněte dialog Najít a nahradit do normálního režimu.

Podpořte nás!