Použití Navigátoru filtru

Chcete-li spojit více podmínek filtrů booleovským OR, klepněte na ikonu Navigace filtru na liště filtrů. Otevře se okno Navigátor filtru.

V Navigátoru filtrů se zobrazují nastavení podmínky filtru. Jakmile určíte filtr, zobrazí se v dolní části okna Navigátoru filtru prázdná položka filtru. Tuto položku můžete vybrat klepnutím na slov "Nebo". Jakmile vyberete prázdnou položku, můžete zadat ve formuláři další podmínky. Tyto podmínky se spojí pomocí booleovského OR s předchozími podmínkami.

Pro každou položku v Navigátoru filtru můžete zobrazit místní nabídku. Podmínky filtru můžete upravit přímo jako text. Pokud chcete testovat, zda pole má nebo nemá obsah, můžete vybrat podmínku filtru "prázdné" (SQL: "Is Null") nebo "neprázdné" (SQL: "Is not Null"). Také můžete pomocí místní nabídky položku odstranit.

V Navigátoru filtru můžete přesunovat podmínky filtru přetažením nebo klávesami +Alt+Šipka nahoru +Alt+Šipka dolů. Pro zkopírování podmínky filtru podržte při přetažení klávesu .

Při návrhu formuláře je možné v dialogovém okně Vlastnosti na kartě Data nastavit textovým polím vlastnost "Návrh filtru". V režimu filtru si poté je možné při hledání vybrat ze všech informací obsažených v těchto polích. Obsah pole je poté možné vybrat pomocí funkce Automatické dokončení. Myslete ovšem na to, že tato funkce má větší paměťové a časové nároky, zvláště ve velkých databázích. Proto ji používejte s rozvahou.

Podpořte nás!