Ukládání dokumentů v jiných formátech

  1. Zvolte Soubor - Uložit jako. Zobrazí se dialog Uložit jako.

  2. V seznamu Uložit jako typ nebo Typ souboru zvolte požadovaný formát.

  3. Do pole Název souboru zadejte název a klepněte na Uložit.

Chcete-li, aby souborové dialogy nabízely jiný výchozí formát, vyberte tento formát v - Načítání/ukládání - Obecné v oblasti Výchozí formát souborů.

Podpořte nás!