Nástroj pro oznamování pádů

Nástroj pro oznamování pádu se spustí automaticky poté, co dojde k pádu programu.

Nástroj pro oznamování chyb shromáždí všechny informace, které vývojářům pomohou opravit chybu, aby se v dalších verzích již nevyskytovala. Pomozte nám software vylepšit tím, že nám vygenerovanou zprávu o pádu odešlete.

Spuštění nástroje pro oznamování pádů

Při většině pádů programu se nástroj pro oznamování pádů spustí automaticky.

Odeslání oznámení o pádu

Pokud si přejete LibreOffice restartovat v nouzovém režimu, zaškrtněte pole. Poté klepněte na tlačítko Odeslat zprávu o pádu.

Jestliže se zpráva o pádu úspěšně odešle, v dialogovém poli se zobrazí její adresa URL. Chcete-li se na zprávu podívat, tuto adresu zkopírujte a vložte do webového prohlížeče.

tip

Na zprávu o pádu nedostanete odpověď. Pokud potřebujete podporu, navštivte stránku komunitní podpory, kde naleznete přehled různých možností.


Jaká data se odesílají?

Nástroj pro oznamování chyb odešle informaci o druhu chyby, která pád způsobila, a zpracuje obsah paměti v okamžiku pádu. Tento obsah zahrnuje: seznam načtených knihoven a čísla jejich verzí; seznam aktuálních vláken s obsahem paměti v zásobníku a stavy registru procesoru. Informace o paměti se zjistí lokální standardními systémovými nástroji, kterými jsou: dbghelp.dll v systémech Windows; clone(), ptrace() a adresář /proc v systémech Linux; pomocí nativního oznamování pádů v systémech Mac.

Odešle se rovněž informace o verzi LibreOffice, názvu a verzi operačního systému a výpočetním hardwaru (typ a vlastnosti CPU, celková velikost paměti RAM, grafické zařízení a ovladač).

Zpráva o pádu je anonymní. Neodesílají se žádné identifikační údaje ani obsah dokumentu. K odeslání dat se používá dotaz HTTP POST s více částmi.

Podpořte nás!