Přidání tlačítek na nástrojové lišty

Zobrazení tlačítka na nástrojové liště

Otevřete místní nabídku nástrojové lišty (klepnutí pravým tlačítkem), zvolte Viditelná tlačítka a poté vyberte tlačítko, které chcete zobrazit.

Přidání tlačítka na nástrojovou lištu

  1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit a klepněte na kartu Nástrojové lišty.

  2. V poli Cíl vyberte lištu, kterou chcete upravit.

  3. V polil Dostupné příkazy vyberte příkazy, které se mají přidat. (Nabízené možnosti můžete omezit pomocí polí Kategorie či Hledat.)

  4. Klepnutím na ikonu šipky doprava vybraný příkaz přidáte.

  5. To, zda bude příkaz na liště viditelný, určuje zaškrtávací pole v seznamu Přiřazené příkazy.

  6. Uspořádání seznamu Přiřazené příkazy lze změnit tím, že vyberete název příkazu a klepnete na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  7. Klepněte na OK.

Podpořte nás!