Kopírování oblasti sešitu do textového dokumentu

  1. Otevřete textový dokument i sešit.

  2. Vyberte oblast sešitu, kterou chcete kopírovat.

  3. Umístěte ukazatel myši na vybranou oblast a stiskněte tlačítko myši. Podržte tlačítko myši chvíli stisknuté a pak oblast přetáhněte do textového dokumentu.

  4. Jakmile se kurzor nachází na místě, kam chcete oblast listu vložit, můžete tlačítko myši uvolnit. Oblast bude do dokumentu vložena jako objekt OLE.

  5. Objekt OLE můžete kdykoli vybrat a upravit.

  6. Chcete-li objekt OLE upravit, poklepejte na něj.

    Nebo také můžete vybrat objekt a zvolit Úpravy - Objekt OLE - Upravit nebo zvolit Upravit z místní nabídky. Objekt upravujete v jeho rámci v textovém dokumentu, ale zobrazí se ikony a příkazy nabídky potřebné pro sešity.

  7. Volbou Otevřít otevřete zdrojový dokument objektu OLE.

Podpořte nás!