Kopírování obrázků mezi dokumenty

Pomocí přetažení můžete zkopírovat obrázek z jednoho dokumentu do jiného. Při kopírování obsahu do svého dokumentu, prosím, pamatujte na autorská práva a získejte souhlas původních autorů.

  1. Otevřete dokument, do kterého chcete grafický objekt vložit.

  2. Otevřete dokument, ze kterého chcete grafický objekt kopírovat.

  3. Podržte klávesu a klepněte na obrázek; tím jej označíte bez spuštění případného hypertextového odkazu.

  4. Podržte stisknuté tlačítko myši a chvíli počkejte, než se objekt zkopíruje do interní paměti.

  5. Přetáhněte obrázek do jiného dokumentu.

  6. Jakmile je šedý textový kurzor na místě, kam chcete kopii obrázku vložit, uvolněte tlačítko myši.

  7. Zastupuje-li obrázek hypertextový odkaz, nebude do cílového dokumentu vložen obrázek, ale odkaz.

Podpořte nás!