Přetažení s prohlížečem zdroje dat

Přetažení je rychlý způsob, jak kopírovat ze zdroje dat do textového dokumentu nebo sešitu, nebo vytvořit formulář založený na zdroji dat.

Ukazatel myši při kopírování dat

Kopírování přetažením

Pokud chcete vrátit zpět výsledek přetažení, umístěte kurzor do dokumentu a zvolte Úpravy - Zpět.

tip

Je možné také kopírovat přetažením z dokumentu do zdroje dat:


tip

Textovou tabulku nebo označený rozsah buněk sešitu můžete přetáhnout na složku tabulek v prohlížeči zdrojů dat.


tip

Prostý text můžete přetažením zkopírovat z dokumentu do datového pole v prohlížeči zdrojů dat.


Použití dat v textovém dokumentu

Databázové pole do textového dokumentu je možné vložit tím, že do dokumentu přetáhnete název pole ze záhlaví sloupce v prohlížeči zdrojů dat. To je zvláště užitečné při přípravě hromadných dopisů. Prostě jen přetáhnete potřebná pole - adresu, jméno atd. - do svého dokumentu.

Chcete-li vložit celým záznam, vyberte odpovídající záhlaví a přetáhněte je do dokumentu. Když uvolníte tlačítko myši, zobrazí se dialog Vložit sloupce databáze. Zde určíte, zda se mají použít všechna databázová pole a zda se mají data do dokumentu zkopírovat jako text, tabulka nebo pole. Vloží se všechny aktuálně označené záznamy.

Použití dat v dokumentu sešitu

Do aktuálního sešitu můžete vložit jeden či více záznamů, když označíte řádky v prohlížeči zdrojů dat a přetáhnete je do sešitu. Data se vloží na místo, kde uvolníte tlačítko myši.

Vkládání ovládacích prvků do textového formuláře

Když vytvoříte formulář spojený s databází, můžete vytvářet ovládací prvky přetažením z prohlížeče zdrojů dat.

Když přetáhnete sloupec databáze do textového dokumentu, vložíte pole. Pokud podržíte při přetažení Shift+ , vloží se textové pole spojené s odpovídajícím popisem. Textové pole již má nastaveny všechny potřebné informace o databázi.

Podpořte nás!