Přetahování v dokumentu LibreOffice

Přetažení vám nabízí spoustu možností pro přesun či kopírování objektů. Pomocí myši můžete kopírovat či přesunout textové sekce, objekty kresby, obrázky, ovládací prvky, hypertextové odkazy, oblasti buněk a mnohé další.

Při kopírování se u ukazatele myši zobrazuje znak plus a při vytváření odkazu nebo hypertextového odkazu se zobrazuje šipka.

Ukazatel myši

Popis

Ukazatel myši při přesunu dat

Přesouvání

Ukazatel myši při kopírování dat

Kopírování

Ukazatel myši při vkládání odkazu

Vytváření odkazu


Pokud při uvolnění tlačítka myši podržíte nebo Shift+, můžete určit, zda se objekt zkopíruje, přesune nebo se vytvoří odkaz.

Ikona Způsob přetažení

Pokud přetáhnete objekt z Navigátoru, můžete určit v podnabídce ikony Způsob přetažení, zda se objekt zkopíruje, vloží jako odkaz nebo vloží jako hypertextový odkaz.

tip

Operaci přetažení můžete v LibreOffice kdykoliv zrušit stisknutím klávesy Esc před uvolněním tlačítka myši.


Podpořte nás!