Ukládání dokumentů

Toto je ikona pro tipy na efektivnější používání programu.

Dokument se uloží s určeným názvem a cestou na místní datové médium, síťový disk nebo na Internet a přepíše jakýkoliv soubor stejného názvu.

Když ukládáte soubor poprvé, zobrazí se dialog Uložit jako, ve kterém určíte název, složku a disk nebo svazek, kam se soubor uloží. Chcete-li otevřít tento dialog, zvolte Soubor - Uložit jako.

Ikona poznámky

Automatické vytváření záložní kopie můžete nastavit v - Načítání/ukládání - Obecné.


Automatická přípona souboru

Při ukládání souboru LibreOffice vždy připojí k názvu souboru příponu, kromě případů, kdy jméno souboru již obsahuje správnou příponu. Viz také seznam přípon ODF.

Některé příklady automatických přípon jsou vypsány v této tabulce:

Zadáte tento název souboru

Zvolíte tento typ souboru

Soubor se uloží s tímto názvem

můj soubor

ODF Text

můj soubor.odt

můj soubor.odt

ODF Text

můj soubor.odt

můj soubor.txt

ODF Text

můj soubor.txt.odt

můj soubor.txt

Text (.txt)

můj soubor.txt


Podpořte nás!