Otevírání dokumentů

Otevření existujícího dokumentu

Udělejte jedno z následujícího:

Vyberte soubor, který chcete otevřít, a klepněte na Otevřít.

Omezení zobrazených souborů

Chcete-li omezit výpis souborů v dialogovém okně Otevřít na určitý typ, vyberte odpovídající Typ souboru ze seznamu. Chcete-li zobrazit všechny soubory, vyberte Všechny soubory.

Pozice kurzoru

Obecně platí, že se všechny dokumenty otevírají s kurzorem na začátku dokumentu.

Výjimka nastává v případě, že autor textového dokumentu ve Writeru tento dokument uloží a znovu otevře: kurzor bude na stejném místě, kde se nacházel při uložení dokumentu. To funguje pouze tehdy, je-li zadáno jméno autora v - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Stisknutím Shift+F5 kurzor přesunete na naposledy uloženou pozici.

Otevření prázdného dokumentu

Klepněte na ikonu Nový na liště Standardní nebo zvolte Soubor - Nový. Tím otevřete nový dokument určeného typu.

Pokud klepnete na šipku vedle ikony Nový, otevře se podnabídka, ve které můžete vybrat jiný typ dokumentu.

Podpořte nás!