Použití elektronických podpisů

Získání certifikátu

Certifikát můžete získat od certifikační autority. Ať už zvolíte státní instituci nebo soukromou společnost, obvykle je tato služba zpoplatněna, například při ověřování vaší totožnosti. Několik jiných autorit vydává certifikáty zdarma, jako například open source projekt CAcert, který je založen na známém a spolehlivém modelu Web of Trust a který si získává stále větší popularitu.

Správa certifikátů

Podepsání dokumentů

  1. Zvolte Soubor - Elektronické podpisy - Elektronické podpisy.

  2. Zobrazí se dialog s žádostí o uložení dokumentu. Klepnutím na Ano soubor uložíte.

  3. Po uložení se zobrazí dialogové okno Elektronické podpisy. Klepnutím na Přidat přidáte k dokumentu veřejný klíč.

  4. V dialogovém okně Vybrat certifikát zvolte certifikát a klepněte na OK.

  5. Opět se zobrazí dialogové okno Elektronické podpisy, kde můžete případně přidat další certifikáty. Klepnutím na OK přidáte veřejný klíč k uloženému souboru.

U podepsaného dokumentu se zobrazuje ve stavovém řádku ikona Ikona. Poklepáním na tuto ikonu zobrazíte certifikát.

Výsledek ověření podpisu se zobrazuje ve stavovém řádku a v dialogovém okně Elektronické podpisy. V jednom dokumentu ODF může být uloženo více podpisů dokumentu a maker. Jestliže nastane problém s jedním podpisem, je výsledek ověření tohoto jednoho podpisu považován za výsledek pro všechny podpisy. Pokud je tedy deset podpisů platných a jeden neplatný, bude stavový řádek a pole v okně ukazovat, že podpis je neplatný.

Podepsání makra v dokumentu

Normálně jsou makra součástí dokumentu. Pokud dokument podepíšete, automaticky jsou podepsána také makra v dokumentu. Pokud chcete podepsat pouze makra, ale ne dokumentu, postupujte podle tohoto návodu:

  1. Zvolte Nástroje - Makra - Elektronický podpis.

  2. Přidejte podpis, jak je popsáno výše pro dokumenty.

Když otevřete Basic IDE s podepsanými makry, zobrazí se ve stavovém řádku ikona Ikona.
Poklepáním na tuto ikonu zobrazíte certifikát.

Podpořte nás!