Nástroje pro vývojáře

Umožňuje zkoumat objekty v dokumentech LibreOffice a zobrazovat podporované služby UNO, dostupné metody, vlastnosti a implementovaná rozhraní.

Pomocí této funkce lze také procházet strukturu dokumentu, Document Object Model (DOM).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Nástroje pro vývojáře

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte Nástroje pro vývojáře.

Z nástrojových lišt:

Ikona Nástroje pro vývojáře

Nástroje pro vývojáře


note

Nástroje pro vývojáře jsou k dispozici ve všech dokumentech LibreOffice Writer, Calc, Impress a Draw. Po zapnutí zůstávají zobrazeny, dokud nejsou vypnuty.


Jsou-li nástroje pro vývojáře zapnuty, v dolní části obrazovky se zobrazuje ukotvitelné okno, které je rozděleno na dvě části:

note

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 7.2 pro aplikace Writer, Calc, Impress a Draw.


Stromové zobrazení modelu dokumentu

Levá strana okna obsahuje přepínací tlačítko Aktuální výběr, tlačítko Obnovit a stromové zobrazení se všemi objekty dokumentu.

Chování stromového zobrazení závisí na stavu přepínacího tlačítka Aktuální výběr:

Typy objektů zobrazených ve stromovém zobrazení modelu dokumentu závisí na tom, jaká se používá aplikace LibreOffice:

Aplikace LibreOffice

Podporované objekty

Writer

Odstavce
Části textu v odstavci
Tvary
Tabulky
Rámce
Grafické objekty
Vložené objekty (OLE)
Rodiny stylů a styly

Calc

Listy
Tvary na listu
Grafy na listu
Kontingenční tabulky na listu
Rodiny stylů a styly

Impress

Snímky
Tvary na snímku
Předlohy snímku
Rodiny stylů a styly

Draw

Stránky
Tvary na stránce
Rodiny stylů a styly


Panel s průzkumníkem objektů

Na pravé straně okna se nachází panel s průzkumníkem objektů, které zobrazuje informace o prozkoumávaném objektu.

Název třídy: je název třídy objektu.

tip

Podle názvu třídy vyhledáte v dokumentaci API další informaci. Například v dokumentu Writeru je objektem na nejvyšší úrovni instance třídy SwXTextDocument, jež je zdokumentována na stránce SwXTextDocument.


Objekt lze dále zkoumat pomocí čtyř karet zobrazujících Rozhraní, Služby, Vlastnosti a Metody.

Na každé kartě jsou informace o objektu uspořádány ve sloupcích. Zobrazené sloupce závisí na vybrané kartě.

Karta Rozhraní

Obsahuje jediný sloupec se seznamem rozhraní implementovaných objektem.

Karta Služby

Obsahuje jediný sloupec se seznamem služeb podporovaných objektem.

Karta Vlastnosti

Obsahuje čtyři sloupce popisující vlastnosti objektu:

tip

Součástí karty Vlastnosti je textové pole v dolní části, v níž se zobrazuje úplná textová reprezentace hodnoty vlastnosti.


Karta Metody

Obsahuje čtyři sloupce popisující seznam metod, které lze pro aktuální objekt zavolat:

Podpořte nás!