Přehled databáze

Práce s databázemi v LibreOffice

Zobrazení zdrojů dat

V textovém dokumentu nebo sešitu zvolte Zobrazit - Zdroje dat nebo stiskněte +Shift+F4. Zobrazí se prohlížeč zdrojů dat.

Vlevo vidíte prohlížeč zdrojů dat. Pokud v něm vyberete tabulku nebo dotaz, zobrazí se obsah této tabulky nebo dotazu v pravé části. Na horním okraji najdete lištu Data tabulky.

Zdroje dat

Adresář jako zdroj dat

Prohlížení obsahu zdroje dat

Hlavní nabídka v databázovém souboru

Formuláře a sestavy

Vytvoření nového formulářového dokumentu, úprava ovládacích prvků formuláře, Průvodce formulářem

Zadávání dat a editace formuláře

Průvodce sestavou

Použití a úprava databázových sestav

Dotazy

Vytvoření nového dotazu nebo pohledu, úprava struktury dotazu

Průvodce dotazem

Zadávání, úprava a kopírování záznamů

Tabulky

Vytvoření nové tabulky, úprava struktury tabulky, index, relace

Průvodce tabulkou

Zadávání, úprava a kopírování záznamů

Podpořte nás!