Práce s tabulkami

Údaje se ukládají v tabulkách. Např. adresář, ve kterém jsou uloženy e-mailové adresy, je tabulka v databázi. Každá adresa představuje datový záznam, čili jeden řádek v této tabulce. Datové záznamy se skládají z datových polí jako např. jméno, příjmení či e-mail.

Vytvoření nové tabulky pomocí Průvodce tabulkou

V LibreOffice můžete vytvořit novou tabulku pomocí Průvodce tabulkou:

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit novou tabulku.

  2. V levém panelu databázového okna klepněte na ikonu Tabulky.

  3. Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření tabulky.

Vytvoření nové tabulky v režimu návrhu

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit novou tabulku.

  2. V levém panelu databázového okna klepněte na ikonu Tabulky.

  3. Klepněte na Vytvořit tabulku v režimu návrhu.

Zobrazí se okno Návrh tabulky.

Vytvoření nového pohledu na tabulku

Některé databáze podporují pohledy na tabulky. Pohled je databázový dotaz, který je uložen v databázi. Pro většinu databázových operací lze s pohledem pracovat stejně jako s tabulkou.

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit nový pohled na tabulku.

  2. V levém panelu databázového okna klepněte na ikonu Tabulky.

  3. Klepněte na Vytvořit pohled na tabulku.

Zobrazí se okno s režimem návrhu, které je stejné jako okno Návrh dotazu.

Podpořte nás!