Návrh tabulky

Tato část obsahuje informace o vytvoření nové databázové tabulky vrežimu návrhu.

Otevřete databázový soubor databáze, ve které chcete vytvořit tabulku. Klepněte na ikonu Tabulky. Pro vytvoření nové tabulky klepněte na Vytvořit tabulku v režimu návrhu.

V režimu návrhu nyní můžete vytvořit potřebná pole tabulky.

note

Do každého pole lze zadat jen údaje odpovídající typu pole. Např. není možné zadat text do číselného pole. Poznámkové (memo) pole ve formátu dBASE III jsou odkazy na interně spravované textové soubory, které mohou obsahovat 64 kB textu.


Pro každé pole můžete zadat volitelný Popis. Text popisu se zobrazí jako tip pro záhlaví sloupců v zobrazení tabulky.

Vlastnosti pole

Zadejte vlastnosti vybraného datového pole. V závislosti na typu databáze nemusí být některé možnosti k dispozici.

Do pole Výchozí hodnota zadejte výchozí obsah pro každý nový záznam. Tento obsah lze později upravit.

V poli Požadovaná položka určete, zda může nebo nemůže pole zůstat prázdné.

V poli Délka se může zobrazit také seznam s dostupnými možnostmi.

Podpořte nás!