Hledání pomocí formulářového filtru

  1. Otevřete formulářový dokument, který obsahuje databázová pole.

    Např. otevřete prázdný textový dokument a stiskněte klávesy +Shift+F4. V zobrazení zdrojů dat otevřete tabulku biblio v databázi použité literatury. Podržte Shift+ a přetáhněte několik záhlaví sloupců do dokumentu. Tím vytvoříte formulářová pole.

  2. Na nástrojové liště Ovládací prvky formuláře vypnete režim návrhu klepnutím na ikonu Režim návrhu zap/vypIkona.

  3. Na nástrojové liště Navigace ve formuláři klepněte na ikonu Formulářové filtryIkona. Aktuální dokument se zobrazí s ovládacími prvky formuláře jako prázdnou maskou pro editování. Objeví se lišta Filtrování formuláře.

  4. Zadejte podmínky filtru do jednoho či více polí. Pokud zadáte podmínky do několika polí, musí platit všechny zadané podmínky (booleovské AND).

Další informace o zástupných znacích a operátorech naleznete v části Návrh dotazu.

Pokud klepnete na ikonu Použít filtr na nástrojové liště Filtrování formuláře, použije se filtr. Zobrazí se nástrojová lišta Navigace ve formuláři a můžete procházet mezi nalezenými záznamy.

Pokud klepnete na tlačítko Zavřít na nástrojové liště Filtrování formuláře, zobrazí se formulář bez filtru.

Klepnutím na ikonu Použít filtrIkonana nástrojové liště Navigace ve formuláři přepnete na zobrazení s filtry.

Filtr, který byl nastaven, může být odstraněn klepnutím na ikonu Odstranit filtr/řazeníIkona.

Použití Navigátoru filtru

Vyhledávání v tabulkách a formulářových dokumentech

Podpořte nás!