Použití a úprava databázových sestav

Použití sestavy

LibreOffice ukládá informace o vytvořených sestavách do databázového souboru.

  1. Zvolte Soubor - Otevřít a vyberte databázový soubor.

  2. V okně databázového souboru klepněte na ikonu Sestavy.

  3. Sestavu otevřete poklepáním na její název.

    note

    Tyto odkazy se automaticky přidají, když vytvoříte novou sestavu pomocí Průvodce sestavou nebo Návrháře sestav.


Úprava sestavy vytvořené v Návrháři sestav

Otevře se okno Návrhář sestav s vybranou sestavou.

Sestavu můžete upravit pomocí nástrojových lišt, příkazů nabídky a přetahování hodnot, podrobnější popis je v části Návrhář sestav.

Výsledná sestava se zobrazí po spuštění sestavy.

Úprava sestavy vytvořené v Průvodci sestavou

Můžete upravit styl první stránky i následujících stran sestavy, také styly odstavců, formáty čísla, zobrazená pole a mnohé další.

warning

Pokud se dobře nevyznáte v databázi, ke které sestava přistupuje, neupravujte SQL dotaz, název databáze, skryté ovládací prvky nebo další důležité informace sestavy.


Podpořte nás!