Práce s dotazy

Pokud chcete často pracovat s podmnožinou dat, kterou lze určit pomocí filtru, je možné si vytvořit dotaz. V podstatě je to nový pohled na filtrovaná data. Po otevření dotazu uvidíte aktuální údaje v určeném rozvržení a vyfiltrované.

Vytvoření nového dotazu pomocí průvodce

V LibreOffice je možné vytvořit nový dotaz pomocí Průvodce dotazem:

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit nový dotaz.

  2. V levém pruhu databázového okna klepněte na ikonu Dotazy.

  3. Klepněte na Použít průvodce k vytvoření dotazu.

Vytvoření nového dotazu v režimu návrhu

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit nový dotaz.

  2. V levém pruhu databázového okna klepněte na ikonu Dotazy.

  3. Klepněte na Vytvořit nový dotaz v režimu návrhu.

Otevře se okno Návrh dotazu.

Podpořte nás!