Vytvoření nové databáze

  1. Zvolte Soubor - Nový - Databáze.

    Otevře se Průvodce databází, který vám pomůže vytvořit nový databázový soubor.

  2. V Průvodci databází vyberte typ databáze a zvolte, zda chcete následně spustit také Průvodce tabulkou.

    Průvodce tabulkou pomůže přidat do nového databázového souboru tabulky.

Podpořte nás!