Import a export dat v Base

Snadná metoda pro import a export databázových tabulek používá jako "pomocnou aplikaci" Calc.

Export dat z aplikace Base

Můžete zkopírovat tabulku z Base do nového listu Calc a poté uložit nebo exportovat data do jakéhokoliv formátu, který Calc podporuje.

 1. Otevřete databázový soubor, který obsahuje požadovanou tabulku. Klepněte na Tabulky pro zobrazení tabulek nebo klepněte na Dotazy pro zobrazení dotazů.

 2. Zvolte Soubor - Nový - Sešit.

 3. V okně Base klepněte pravým tlačítkem na název tabulky. Z místní nabídky zvolte Kopírovat.

 4. V novém okně aplikace Calc klepněte do buňky A1 a zvolte Úpravy - Vložit.

Nyní můžete data uložit nebo exportovat do mnoha typů souborů.

Import dat do aplikace Base

note

Textové soubory, sešity a systémový adresář kontaktů můžete importovat jen v režimu pouze pro čtení.


note

Když importujete text nebo sešit, musí soubor v prvním řádku obsahovat záhlaví. Druhý řádek souboru obsahuje první řádek samotných dat. Formát každého pole ve druhém řádku určuje formát celého sloupce. Při importu do Base se ztratí všechny informace o formátování sešitů.


note

Příklad: pokud chcete zajistit, aby první sloupec měl textový formát, musíte zajistit, aby první pole prvního řádku s daty obsahovalo text. Pokud pole v prvním řádku dat obsahuje číslo, formát celého sloupce se nastaví na číslo a v tomto sloupci se zobrazí pouze čísla.


 1. Otevřete soubor Base s požadovanou databází.

  Buď vytvořte nový soubor Base pomocí průvodce nebo otevřete existující soubor Base, do kterého je možný zápis.

 2. Otevřete soubor Calc, který obsahuje importovaná data. Můžete otevřít soubor dBASE *.dbf nebo jiného typu.

 3. Vyberte data, která chcete zkopírovat do Base.

  Pokud se nechcete přesouvat až na konec dokumentu, můžete zadat do Pole jména rozsah, např. A1:X500.

  Pokud kopírujete sešit dBASE, zkopírujte také první řádek, který obsahuje informace o záhlaví.

 4. Zvolte Úpravy - Kopírovat.

 5. V okně Base klepněte na Tabulky pro zobrazení tabulek.

 6. V okně Base zvolte Úpravy - Vložit.

 7. Zobrazí se dialog Kopírovat tabulku. Většina databází potřebuje primární klíč, takže je dobré zaškrtnout pole Vytvořit primární klíč.

tip

Na systémech Windows můžete místo zkopírování a vložení také použít přetažení. Pro zaregistrované databáze můžete místo okna Base také otevřít prohlížeč zdrojů (stiskněte klávesy +Shift+F4).


Podpořte nás!