Práce s formuláři

Pomocí formulářů je možné určit, jak prezentovat data. Otevřete textový dokument nebo sešit a vložte do něj ovládací prvky, např. tlačítka a seznamy. Ve vlastnostech ovládacího prvku můžete určit, které údaje má formulář zobrazovat.

Vytvoření nového formuláře pomocí průvodce

V LibreOffice je možné vytvořit nový formulář pomocí Průvodce formulářem:

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit nový formulář.

  2. V levém pruhu databázového okna klepněte na ikonu Formuláře.

  3. Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření formuláře.

Ruční vytvoření nového formuláře

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit nový formulář.

  2. V levém pruhu databázového okna klepněte na ikonu Formuláře.

  3. Klepněte na Vytvořit formulář v režimu návrhu.

Otevře se nový textový dokument. Pomocí nástrojové lišty Ovládací prvky formuláře je možné vložit ovládací prvky.

Ikona poznámky

Po klepnutí na ikonu Formuláře vám budou zpřístupněny všechny formuláře vytvořené v aktuálním databázovém souboru. Navíc je možné pomocí ikon lišty Ovládací prvky formuláře přidat databázové ovládací prvky do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Writer nebo Calc, ale tyto dokumenty se nezobrazí v okně databáze.


Podpořte nás!