Provádění příkazů SQL

Pomocí SQL příkazů je možné přímo spravovat databázi a také vytvářet a upravovat tabulky a dotazy.

Ikona poznámky

Některé typy databází nepodporují všechny instrukce SQL. V případě potřeby zjistěte, které příkazy SQL daný databázový systém podporuje.


Pro přímé spuštění SQL dotazu

  1. Zvolte Soubor - Otevřít pro otevření databázového souboru.

  2. Zvolte Nástroje - SQL.

  3. Klepněte na ikonu Vytvořit dotaz v režimu SQL Ikona nebo

    Vyberte existující dotaz ze seznamu a klepněte na ikonu Upravit Ikona.

  4. V okně Dotaz zvolte Zobrazit - Režim návrhu vyp/zap. Upravte SQL příkaz.

  5. Klepněte na ikonu Spustit Ikona. Výsledek dotazu se zobrazí v horním okně.

  6. Klepnutím na ikonu Uložit nebo Uložit jako Ikona dotaz uložíte.

Podpořte nás!