Import a export dat v textovém formátu

Pokud si chcete vyměňovat údaje s databází, která nepoužívá ODBC ani neumožňuje import/export formátu dBASE, je možné použít běžný textový formát.

Import dat do LibreOffice

Chcete-li si vyměňovat data v textovém formátu, použijte importní a exportní filtry LibreOffice Calc.

  1. Exportujte požadované údaje ze zdrojové databáze do textového formátu. Doporučujeme formát CSV. Tento formát odděluje datová pole oddělovači (např. čárkami nebo středníky) a záznamy odděluje odřádkováním.

  2. Zvolte Soubor - Otevřít a klepněte na soubor pro import.

  3. V poli se seznamem Typ souboru vyberte "Text CSV". Zvolte soubor a klepněte na Otevřít.

  4. Otevře se dialog Import textu. Určete, která data z textového dokumentu chcete importovat.

Jakmile jsou data v sešitu LibreOffice Calc, je možné je upravovat podle potřeby. Možnosti, jak uložit data jako zdroj dat LibreOffice:

Export ve formátu CSV

Aktuální sešit LibreOffice je možné uložit v textovém formátu, který lze načíst do mnoha jiných aplikací.

  1. Zvolte Soubor - Uložit jako.

  2. Jako Typ souboru vyberte "Text CSV". Zadejte název souboru a klepněte na Uložit.

  3. Otevře se dialogové okno Exportovat textové soubory, ve kterém je možné zvolit znakovou sadu, oddělovač polí a oddělovač textu. Klepněte na OK. Zobrazí se upozornění, že byl uložen pouze aktuální list.

Podpořte nás!