Jazyky používající komplexní rozvržení textu

V současné době podporuje LibreOffice z CTL jazyků hindštinu, thajštinu, hebrejštinu a arabštinu.

Pokud zvolíte směr textu zprava doleva, vložené západní texty se stále zobrazují zleva doprava. Kurzor se při pohybu kurzorovými klávesami chová tak, že šipka doprava přesune kurzor "na konec textu" a šipka doleva "na začátek textu".

Směr textu je možné změnit přímo stisknutím následujících klávesových zkratek:

Na stránkách, které mají určen směr textu zprava doleva a obsahují více sloupců, sekcí či rámců, je první sloupce sloupec vpravo a poslední sloupec je sloupec vlevo.

V LibreOffice Writer má text v jazyce thajština následující vlastnosti:

- Jazyková nastavení - Jazyky

- Jazyková nastavení - Komplexní rozvržení textu

Podpořte nás!