Vkládání dat z textových dokumentů

Text je možné vložit do ostatních druhů dokumentů, např. sešitů nebo prezentací. Všimněte si rozdílu mezi vložením textu do rámce, buňky sešitu nebo osnovy v prezentaci.

Ikona Vložit

Chcete-li vybrat formát, ve kterém se vloží obsah schránky, klepněte na šipku vedle ikony Vložit na liště Standardní, nebo zvolte Úpravy - Vložit jinak a poté vyberte správný formát.

Kopírování textu pomocí přetažení

Podpořte nás!