Kopírování objektů kresby do jiných dokumentů

V LibreOffice je možné kopírovat objekty kresby mezi textovými dokumenty, sešity a prezentacemi.

  1. Označte objekt (objekty) kresby.

  2. Zkopírujte objekt kresby do schránky, např. pomocí +C.

  3. Přepněte se do jiného dokumentu a umístěte kurzor na místo, kam chcete objekt kresby vložit.

  4. Vložte objekt kresby, např. pomocí +V.

Vložení do textového dokumentu

Vložený objekt kresby se ukotví k aktuálnímu odstavci. Ukotvení je možné změnit, když označíte objekt a klepnete na ikonu Změnit ukotvení na nástrojové liště Objekt OLE nebo Rámec. Otevře se nabídka, ve které je možné vybrat typ ukotvení.

Vkládání do sešitu

Vložený objekt kresby se ukotví k aktuální buňce. Je možné si vybrat mezi ukotvením k buňce nebo ke stránce - klepněte na objekt a klepněte na ikonu Změnit ukotvení Ikonka.

Podpořte nás!