Spolupráce

V aplikacích LibreOffice Writer, Impress a Draw může pouze jeden uživatel v daném čase otevřít libovolný dokument pro psaní. V aplikaci Calc může více uživatelů otevřít stejný sešit ve stejný čas pro psaní.

Spolupráce v aplikaci Calc

Sdílení dokumentů v LibreOffice Calc umožňuje souběžný přístup několika uživatelů pro zápis do jednoho souboru. Každý uživatel, který se chce na souběžné práci podílet, by měl zadat své jméno na stránce - LibreOffice - Uživatelské údaje.

warning

Je-li aktivována změna sledování nebo sdílení dokumentů, některé příkazy mohou být nedostupné (odstíněné). Pro nový sešit nemůžete použít nebo do něj vložit tyto odstíněné elementy.


Vytvoření nového sešitu

Uživatel A vytvoří nový sešit. Mohou nastat následující situace:

Příkaz Nástroje - Sdílet dokument lze použít k přepnutí módu právě otevřeného dokumentu z módu nesdílení na mód sdílení. Pokud chcete použít sdílený dokument v módu nesdílení, měli byste uložil sdílený dokument pod jiným názvem nebo do jiné cesty. Bude vytvořena kopie sešitu, která nebude sdílená.

Otevření sešitu

Uživatel A otevře sešit. Mohou nastat následující situace:

Ukládání sdíleného sešitu

Uživatel A uloží sdílený dokument: Mohou nastat následující situace:

Uloží-li uživatel úspěšně sdílený sešit, dokument bude znovu nahrán po provedení příkazu uložení. V sešitu se objeví nejnovější verze všech změn, které byly uloženy všemi uživateli. Provede-li jiný uživatel změny, zobrazí se zpráva, ve které stojí, že "cizí změny byly přidány".

Spolupráce v aplikaci Writer, Impress a Draw

Pro všechny moduly Writer, Impress, Draw a Calc je umožněno zamykání souboru, není-li povoleno sdílení dokumentů. Toto zamykání souboru je dostupné jen při připojování stejného dokumentu z různých operačních systémů.

Uživatel A otevírá dokument. Mohou nastat tyto možnosti:

Přístupová práva uživatele a sdílení dokumentů

V operačních systémech se správou přístupových práv uživatele musí být splněno několik podmínek.

warning

Přístup pro zápis umožní také jiným uživatelům smazat nebo změnit soubor (náhodou nebo úmyslně).


Podpořte nás!