Otevírání a ukládání souborů na vzdálených serverech

Uživatelská příručka služby Vzdálené soubory

Aplikace LibreOffice může otevírat a ukládat soubory uložené na vzdálených serverech. Udržování souborů na vzdálených serverech umožňuje pracovat s dokumenty na různých počítačích. Například můžete pracovat na dokumentu během dne v kanceláři a upravit jej poté doma. Ukládání souborů na vzdáleném serveru je také chrání před ztrátou počítače nebo selháním pevného disku. Některé servery mohou také rezervovat soubory a kontrolovat jejich využití a přístup.

LibreOffice podporuje mnoho dokumentových serverů, které používají známé síťové protokoly, jako jsou FTP, WebDAV, sdílení Windows a SSH. Podporuje také oblíbené služby, jako je například Disk Google, stejně jako komerční a open source servery, které implementují standard OASIS CMIS.

Chcete-li pracovat se službou vzdálených souborů, musíte nejdříve nastavit připojení vzdáleného souboru.

Otevírání souboru ze vzdálené služby

  1. Proveďte jeden z následujících kroků:

Zobrazí se dialogové okno Vzdálené soubory.

  1. Vyberte soubor a klepněte na Otevřít nebo stiskněte Enter.

Dialogové okno Vzdálené soubory, které se poté objeví, má mnoho částí. Horní seznam obsahuje seznam vzdálených serverů, které jste dříve definovali. Řádek pod seznamem zobrazuje cestu k přístupu ke složce. Vlevo je struktura složky uživatelského prostoru na serveru. Hlavní panel zobrazuje soubory ve vzdálené složce.

Rezervování souborů a slučování změn

Rezervování a slučování změn se využívá při aktualizaci dokumentu. Zabraňuje tomu, aby byl dokument ve vzdálené službě CMIS nechtěně přepsán.

Rezervováním dokument uzamknete a jiní uživatelé do něj nebudou moci zapisovat. V každou chvíli může být určitý dokument rezervován (uzamčen) pouze pro jednoho uživatele. Sloučení změn nebo zrušení rezervace dokument odemkne.

note

Rezervování a slučování změn není k dispozici pro vzdálené soubory služeb sdílených složek ve Windows, FTP a SSH.


Otevřete-li soubor ze vzdálené služby CMIS, LibreOffice zobrazí v horní části se zprávou tlačítko Stáhnout a rezervovat. Klepnutím na něj soubor na serveru uzamknete a zabráníte, aby ho upravovali jiní uživatelé. Také můžete zvolit Soubor - Stáhnout a rezervovat.

Během rezervování LibreOffice vytvoří pracovní kopii souboru ze serveru (a přidá do jeho názvu řetězec (Working Copy)). Veškeré úpravy a ukládání se provádí na této pracovní kopii. Soubor můžete uložit tolikrát, kolikrát potřebujete. Poté, co změny dokončíte, slučte změny.

Změny sloučíte volbou Soubor - Sloučit změny. Otevře se dialogové okno pro zadání komentáře k provedeným úpravám. Tyto komentáře se zaznamenají pro správu verzí na serveru CMIS. Stávající soubor na serveru je nahrazen pracovní kopií a aktualizuje se jeho číslo verze.

Chcete-li rezervaci zrušit, zvolte Soubor - Zrušit rezervaci. Zobrazí se upozornění, že provedené změny budou zahozeny. Po potvrzení nedojde k žádné aktualizaci verze na serveru.

warning

Jakmile přestanete soubor používat, nezapomeňte pro něj sloučit změny. Pokud tak neučiníte, soubor zůstane uzamčen a žádný jiný uživatel ho nebude moci měnit.


Ukládání souboru na vzdálený server

  1. Proveďte jednu z následujících možností:

Zobrazí se dialogové okno Vzdálené soubory. Vyberte vzdálený souborový server.

  1. V seznamu Filtr zvolte požadovaný formát.

  2. Do pole Název souboru zadejte název a klepněte na Uložit.

  3. Jakmile skončíte s prací na souboru, slučte změny volbou Soubor - Sloučit změny.

Vlastnosti souborů uložených na serverech CMIS

Vlastnosti a metadata souborů uložených na serveru CMIS nejsou na místním úložišti k dispozici. Tato metadata mají význam pro správu a ladění připojení k CMIS a implementaci serveru. Všechny zobrazené parametry jsou pouze pro čtení.

Zvolte Soubor - Vlastnosti, kartu CMIS.

Podpořte nás!