Klasifikace dokumentu

Klasifikace a zabezpečení dokumentu je významnou záležitostí pro obchodní a vládní sféru.

Uživatelé a organizace, kteří spolupracují na určitém cíli, si mezi sebou vyměňují informace. Pokud mezi ně spadají citlivé informace, předpokládá se, že všechny strany odsouhlasí, jaké informace jsou citlivé, jak budou označeny a jak se s nimi bude zacházet. Jakýkoliv příjemce se pak bude spoléhat na to, že poskytovatel informací dodržuje domluvené postupy, jak jejich citlivost označovat.

LibreOffice nabízí standardizované prostředky jak takové citlivé informace označit, a může tedy být používán vzájemně spolupracujícími stranami. Poskytuje sadu standardních „polí“, jež lze použít k uchování informace o citlivosti. Není přitom jeho snahou určovat, jaký má být obsah těchto „polí“. Tento přístup je zlepšením oproti předchozímu jedinému dostupnému způsobu, při němž poskytovatel mohl použít pro vyjádření citlivosti libovolný prostředek, který ovšem nemusel vyhovovat příjemci.

I když byl tento standard vytvořen se záměrem, aby byl použitelný v jakékoliv oblasti, LibreOffice převzal názvosloví a kategorie z leteckého a kosmického a zbrojního průmyslu, kde označování citlivosti odpovídá zásadám pro národní bezpečnosti, kontrolu vývozu a duševní vlastnictví.

V LibreOffice jsou implementovány otevřené standardy vytvořené společností TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.), nezávislé na konkrétním dodavateli. Zajímavé jsou dva z nich:

Kategorie BAF

Výchozí kategorie BAF v LibreOffice jsou uvedeny níže.

tip

Pouze kategorie „Duševní vlastnictví“ změní vzhled dokumentu pomocí vodoznaku, polí v záhlaví a zápatí a informační lišty v horní části dokumentu. Položky vkládané do dokumentu jsou stanoveny v souboru s nastavením klasifikace.


Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví je obecný pojem charakterizující obsah dokumentu. Tuto kategorii vyberte při klasifikaci dokumentu pro obecný účel.

Národní bezpečnost

Vyberte kategorii tohoto dokumentu pro typ zásad národní bezpečnost. Vybraná kategorie se uloží spolu s dokumentem do jeho vlastností jako metadata BAILS, ale nijak nezmění uživatelské rozhraní dokumentu.

Kontrola vývozu

Vyberte kategorii tohoto dokumentu pro typ zásad kontrola vývozu. Vybraná kategorie se uloží spolu s dokumentem do jeho vlastností jako metadata BAILS, ale nijak nezmění uživatelské rozhraní dokumentu.

warning

Pro klasifikaci dokumentů se seznamte se zásadami zabezpečení dat platnými ve vaší společnosti nebo kontaktuje osoby pověřené touto problematikou.


Výchozí úrovně klasifikace

LibreOffice nabízí tyto výchozí úrovně klasifikace (BAILS), řazené podle vzrůstajícího stupně obchodní citlivosti:

Přizpůsobení úrovní klasifikace

LibreOffice umožňuje přizpůsobit úrovně klasifikace vašim potřebám. Chcete-li přizpůsobit počet a názvy úrovní, zkopírujte soubor example.xml, jehož umístění je uvedeno v - LibreOffice - Cesty - Klasifikace, do místní složky a upravte jeho obsah.

tip

Jako příklad použijte soubor s aktuálním národním prostředím LibreOffice v názvu.


Soubor uložte a změňte výše popsanou cestu pro klasifikaci tak, aby k tomuto souboru vedla.

tip

Správce systému může soubor umístit do sdílené složky na síti a umožnit, aby k nastavení klasifikace měli přístup všichni uživatelé.


Vkládání obsahu do dokumentů s odlišnými úrovněmi klasifikace

V rámci předcházení tomu, aby byly zásady zabezpečení porušeny, není povoleno vkládat obsah s vyšší úrovní klasifikace do dokumentů s nižší úrovní. Pokud LibreOffice zaznamená, že obsah stránky má vyšší zabezpečení než cílový dokument, zobrazí zprávu s upozorněním.

Podpořte nás!