Vkládání grafů

Graf můžete vytvořit různými způsoby:

Ikona poznámky

V aplikaci Calc je graf objektem, který lze zkopírovat a vložit do jiného listu stejného dokumentu, datové řady přitom budou uloženy jako odkaz na oblast na původním listu. Pokud je graf vložen do jiného dokumentu Calcu, budou jeho data zkopírována a nebudou uložena jako odkaz na původní oblast.


Grafy v sešitu Calc

  1. Klepněte do oblasti buněk, kterou chcete zobrazit v grafu.

  2. Klepněte na ikonu Vložit graf na nástrojové liště Standardní.

    Vidíte náhled grafu a průvodce grafem.

  3. Postupujte podle pokynů v Průvodci grafem.

Grafy v textovém dokumentu aplikace Writer

Do dokumentu aplikace Writer můžete vložit graf založený na údajích z tabulky Writeru.

  1. Klepněte do textové tabulky.

  2. Zvolte Vložit - Graf.

    Vidíte náhled grafu a průvodce grafem.

  3. Postupujte podle pokynů v Průvodci grafem.

Graf založený na vlastních datech

Podpořte nás!