Nastavení ohraničení tabulek a buněk

Použití přednastaveného stylu ohraničení

 1. Vyberte buňky tabulky, které chcete upravit.

 2. Klepněte na ikonu Ohraničení na nástrojové liště Tabulka (Writer) nebo Čáry a výplň a otevře se okno Ohraničení.

 3. Klepněte na jeden z přednastavených stylů ohraničení.

  Tím přidáte vybraný styl k současnému stylu ohraničení buněk tabulky. Pro odstranění všech stylů ohraničení zvolte prázdný styl v levé horní části okna Ohraničení.

Použití vlastního stylu ohraničení

 1. Vyberte buňky tabulky, které chcete upravit.

 2. Zvolte Tabulka - Vlastnosti - Ohraničení (Writer) nebo Formát - Buňky - Ohraničení (Calc).

 3. V oblasti Uživatelem definované vyberte okraje, které se mají zobrazit. Klepnutím na hranu v náhledu přepnete výběr okraje. Pokud podržíte klávesu Shift, je možné označit více hran.

 4. Pokud vyberete více než jeden řádek nebo sloupec, můžete změnit čáry mezi řádky nebo sloupci. Vyberte prostřední čáru v oblasti Definované uživatelem.

 5. V oblasti Čára zvolte styl čáry a barvu pro vybrané ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny označené hrany.

 6. Poslední dva kroky zopakujte pro všechny hrany.

 7. V oblasti Okraj určete mezeru mezi ohraničením a obsahem stránky.

 8. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Podpořte nás!