Nastavení ohraničení odstavců

Použití přednastaveného stylu ohraničení

 1. Umístěte kurzor do odstavce, pro který chcete nastavit ohraničení.

 2. Zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení.

 3. V části Výchozí vyberte některý z výchozích stylů ohraničení.

 4. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 5. V oblasti Okraj určete vzdálenosti mezi ohraničením a obsahem odstavce. Je možné změnit jen vzdálenosti ke stranám, které mají určené ohraničení.

 6. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Použití vlastního stylu ohraničení

 1. Zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení.

 2. V oblasti Definované uživatelem vyberte okraje, které se mají zobrazit. Klepnutím na hranu v náhledu přepnete výběr okraje. Pokud podržíte klávesu Shift, je možné označit více hran.

 3. V oblasti Čára vyberte styl, šířku a barvu čáry pro vybraný styl ohraničení. Toto nastavení se použije pro všechny hrany, které jsou součástí vybraného stylu ohraničení.

 4. Poslední dva kroky zopakujte pro všechny hrany.

 5. V oblasti Okraj určete vzdálenosti mezi ohraničením a obsahem odstavce. Je možné změnit jen vzdálenosti ke stranám, které mají určené ohraničení.

 6. Klepnutím na OK potvrdíte změny.

Podpořte nás!