Vypnutí automatického rozpoznání URL

Když zadáte text, LibreOffice automaticky rozezná slovo, které může být URL, a nahradí jej hypertextovým odkazem. LibreOffice formátuje hypertextový odkaz přímými atributy písma (barva a podtržení) podle jistých znakových stylů.

Na hypertextové odkazy se změní následující texty:

Text

Automaticky opravený hypertextový odkaz

E-mailové adresy

x@x, mailto:x

Webové adresy

http://x, https://x, www.x.x

Adresy souborů

file://x, ftp://x, smb://x


kde x značí jeden či více znaků.

Pokud nechcete, aby LibreOffice automaticky rozeznával URL během psaní, je možné tuto vlastnost vypnout několika způsoby.

Vrácení rozeznání URL

  1. Když se text při psaní automaticky změní na hypertextový odkaz, stiskněte +Z a tím vrátíte formátování zpět.

  2. Pokud si převodu všimnete až později, označte hypertextový odkaz a zvolte Odebrat hypertextový odkaz.

Vypnutí rozpoznání URL

  1. Otevřete dokument toho typu, pro který chcete změnit rozpoznávání adresy URL.

    Chcete-li změnit rozpoznávání adresy URL pro textové dokumenty, otevřete textový dokument.

  2. Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav.

  3. V dialogovém okně Automatické opravy zvolte kartu Možnosti.

  4. Pokud zrušíte zaškrtnutí pole Rozpoznání URL, slova se nebudou automaticky nahrazovat za hypertextové odkazy.

    V LibreOffice Writer najdete před polem Rozpoznání URL dvě zaškrtávací pole. Pole v prvním sloupci je pro pozdější úpravy a pole ve druhém sloupci je pro automatické opravy během psaní.

Podpořte nás!