Automatická redakční úprava

Při automatické redakční úpravě můžete definovat slova a výrazy, které se automaticky označí pro redakční úpravu.

Automatická redakční úprava usnadňuje úpravu dokumentů LibreOffice, jež obsahují mnoho částí textu, které je nutné skrýt kvůli citlivosti údajů či ochraně soukromí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Automaticky redakčně upravit


Tato funkce najde využití v dokumentech, v nichž se často vyskytují jména a další osobní údaje (např. čísla platebních karet, telefonní čísla apod.). Ruční úprava všech těchto částí by byla neúnosně namáhavá, díky automatické redakční úpravě ji však lze efektivně zautomatizovat.

Vytváření cílů

Cíle jsou představovány pravidly a maskami, díky kterým se naleznou části dokumentu, které se mají automaticky označit pro redakční úpravu.

Nový cíl vytvoříte klepnutím na tlačítko Přidat cíl.

Zobrazí se dialogové okno Přidat cíl, v němž můžete pro nový cíl určit Název a zvolit jeho Typ a Obsah. V rozbalovacím seznamu Typ lze zvolit ze tří možností:

Přidejte všechny cíle, které si přejete na dokument použít, a klepněte na OK. Dokument se otevře jako kresba v LibreOffice Draw, v níž budou všechny cíle automaticky redakčně upraveny pomocí nástroje Úprava obdélníkem.

Pokračujte v úpravách dalších části vygenerovaného dokumentu a poté jej vytiskněte nebo exportujte do PDF.

tip

Podrobnosti o použití regulárních výrazů v LibreOffice naleznete na stránce Seznam regulárních výrazů.


Export a import cílů

Klepnutím na tlačítko Uložit cíle všechny definované cíle uložíte jako soubor JSON (JavaScript Object Notation).

Klepnutím na tlačítko Načíst cíle naimportujete cíle definované v souboru JSON pro použití v jiném dokumentu LibreOffice.

note

Cíle pro automatickou redakční úpravu dokumentu se ukládají spolu s dokumentem. Jsou proto k dispozici i poté, co dokument uložíte a zavřete.


Podpořte nás!