Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

Galerie písmomalby

Otevře galerii písmomalby, kde je možné si zvolit další náhled. Klepnutím na OK použijete novou sadu vlastností na svou písmomalbu.

Tvar písmomalby

Otevře nástrojovou lištu Tvar písmomalby. Klepněte na tvar pro použití tvaru na všechny objekty písmomalby.

Stejná výška písmen písmomalby

Přepne výšku písmen vybraného objektu písmomalby z normální na stejnou výšku pro všechny objekty.

Zarovnání písmomalby

Otevře okno pro zarovnání písmomalby.

Klepnutím použijete na vybrané objekty písmomalby zarovnání.

Rozestup znaků písmomalby

Otevře okno pro rozestup znaků písmomalby.

Klepnutím použijete na vybrané objekty písmomalby rozestup znaků.

Vlastní

Otevře okno pro zadávání hodnot rozestupu znaků písmomalby.

Hodnota

Zadejte rozestup znaků písmomalby.

Kerning párů znaků

Zapne nebo vypne kerning párů znaků.

Podpořte nás!