Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

Galerie písmomalby

Ikona Galerie písmomalby

Otevře galerii písmomalby, kde můžete zvolit další náhled. Klepnutím na OK použijete na písmomalbu novou sadu vlastností.

Tvar písmomalby

Ikona Tvar písmomalby

Otevře nástrojovou lištu Tvar písmomalby. Klepněte na tvar pro použití tvaru na všechny objekty písmomalby.

Stejná výška písmen písmomalby

Ikona Stejná výška písmen písmomalby

Přepne výšku písmen vybraného objektu písmomalby z normální na stejnou výšku pro všechny objekty.

Zarovnání písmomalby

Ikona Zarovnání písmomalby

Otevře okno pro zarovnání písmomalby.

Klepnutím použijete na vybrané objekty písmomalby zarovnání.

Rozestup znaků písmomalby

Ikona Rozestup znaků písmomalby

Vyberte hodnotu rozestupu znaků, která se má na písmomalbu použít.

Vlastní: Otevře okno pro zadání hodnoty rozestupu znaků písmomalby.

Hodnota: Zadejte hodnotu rozestupu znaků písmomalby.

Přepnout plastičnost

Ikona Přepnout plastičnost

Zapne nebo vypne pro písmomalbu 3D efekty.

Podpořte nás!