Vlastnosti

Okno Vlastnosti v Návrháři sestav vždy zobrazuje vlastnosti aktuálně označeného objektu v okně Návrhář sestav.

tip

Stiskněte Shift-F1 a najeďte kurzorem myši na vstupní pole. Tím zobrazíte nápovědu pro toto pole.


Při prvním spuštění Návrháře sestav se v okně Vlastnosti zobrazí karta Data pro celou sestavu.

Zvolte tabulku ze seznamu Obsah a poté stiskněte Tab nebo klepněte mimo výběrové pole.

Okno Přidat pole se automaticky zobrazí, pokud vyberete tabulku v poli Obsah a toto pole opustíte. Také můžete klepnout na ikonu Přidat pole na nástrojové liště nebo použít příkaz Zobrazit - Přidat pole.

Na kartě Obecné můžete např. změnit název sestavy a vypnout oblasti Záhlaví stránky či Zápatí stránky.

tip

Pro zobrazení karty Data nebo Obecné celé sestavy, zvolte Úpravy - Vybrat vše - Vybrat sestavu.


Pokud klepnete na oblast Záhlaví stránky nebo Zápatí stránky a nevyberete žádný objekt, zobrazí se karta Obecné pro tuto oblast.

Můžete upravit vzhled oblasti.

Pokud se Výraz pro podmíněný tisk vyhodnotí jako PRAVDA, vybraný objekt se vytiskne.

Pokud klepnete do oblasti Podrobnosti a nevyberete žádný objekt, zobrazí se karta Obecné pro danou oblast.

Můžete nastavit vlastnosti pro upřesnění tisku záznamů.

Vložte do oblasti Podrobnosti nějaká datová pole nebo do jiné oblasti vložte další prvky sestavy. Když označíte vložené pole, můžete v okně Vlastnosti nastavovat vlastnosti.

Pro pole Popisek můžete změnit zobrazovaný text.

Pro obrázek můžete určit, zda chcete obrázek vložit jako odkaz na soubor nebo jej vložit jako objekt do souboru Base. Při vložení se zvětší velikost souboru Base, ale narozdíl od odkazu je lépe přenositelný na jiné počítače.

Na kartě Obecné pro datové pole můžete mimo jiné nastavit Formátování.

Na kartě Data můžete změnit zobrazovaný obsah.

Podpořte nás!