Návrhář sestav

Návrhář sestav je nástroj, který vám umožní vytvářet vlastní databázové sestavy. Narozdíl od Průvodce sestavou můžete pomocí Návrháře sestav ovlivnit vzhled sestavy podle potřeby. Vytvořená sestava je dokument Writeru, který můžete také upravovat.

Ikona poznámky

Chcete-li použít Návrhář sestav, musíte mít nainstalovánu součást Návrhář sestav. Také je potřeba nainstalovat Java Runtime Environment (JRE) a povolit jej v LibreOffice.


Jak nainstalovat JRE

Návrhář sestav vyžaduje nainstalované běhové prostředí jazyka Java (JRE).

 1. Zvolte - LibreOffice - Pokročilé.

 2. Chvíli počkejte, než LibreOffice zjistí informace o nainstalovaném software Java ve vašem počítači.

  Pokud je ve vašem systému nalezena aktuální verze JRE, zobrazí se v seznamu.

 3. Klepnutím na pole před položkou vyberete určité JRE pro použití v LibreOffice.

 4. Ujistěte se, že je povolena volba Použít běhové prostředí jazyka Java.

Pokud nebyla v systému nalezena žádná verze JRE, otevřete prohlížeč a stáhněte JRE ze stránky http://www.java.com. JRE nainstalujte, poté restartujte LibreOffice a znovu otevřete - LibreOffice - Pokročilé.

Pro otevření Návrháře sestav

 1. Otevřete soubor Base nebo vytvořte novou databázi. Databáze musí obsahovat alespoň jednu tabulku s alespoň jedním datovým polem a primárním klíčem.

 2. Klepněte na ikonu Sestavy v okně Base a zvolte Vytvořit sestavu v režimu návrhu.

  Otevře se okno Návrhář sestav.

Okno Návrhář sestav je rozděleno do tří částí. Nahoře vidíte nabídku a pod ní nástrojové lišty.

Vpravo vidíte okno Vlastnosti s hodnotami vlastností právě označeného objektu.

V levé části okna vidíte náhled Návrhu sestavy. Toto okno je na začátku rozděleno do tří částí, shora dolů to jsou:

 1. Záhlaví stránky - do oblasti Záhlaví stránky přetáhněte ovládací pole s pevně daným textem

 2. Podrobnosti - do oblasti Podrobnosti přetáhněte databázová pole

 3. Zápatí stránky - do oblasti Zápatí stránky přetáhněte ovládací pole s pevně daným textem

Chcete-li vložit další oblasti Záhlaví sestavy a Zápatí sestavy, zvolte Úpravy - Vložit záhlaví/zápatí sestavy. Tyto oblasti obsahují text, který se zobrazí na začátku a na konci celé sestavy.

Klepnutím na ikonu "-" před názvem oblasti zmenšíte tuto oblast v náhledu na jeden řádek. Ikona "-" se změní na ikonu "+" a klepnutím na ni oblast opět zvětšíte.

Do oblasti podrobnosti můžete přetažením vložit databázová pole. Více informací najdete dále v části "Vložení polí do sestavy".

Pokud klepnete na nástrojové liště na ikonu Popisek nebo Textové pole a vyznačíte obdélník v oblasti záhlaví stránky nebo zápatí stránky, můžete zadat text, který bude stejný na všech stranách. Text zadejte do pole Popisek v okně Vlastnosti. Pomocí ikony Obrázek také můžete přidat obrázky.

Propojení sestavy s databázovou tabulkou

 1. Přesuňte myš do okna Vlastnosti. Obsahuje dvě karty, Obecné a Data.

 2. Na kartě Data klepnutím otevřete pole se seznamem Obsah.

 3. Vyberte tabulku, pro kterou chcete vytvořit sestavu.

 4. Po vybrání tabulky stisknutím klávesy Tab přejděte na další pole.

Přidat pole do sestavy Okno se automaticky otevře a zobrazí všechna pole vybrané tabulky.

Přidat pole do sestavy

Okno Přidat pole vám pomůže zadat položky tabulky do sestavy.

Po vložení polí do oblasti Podrobnosti je sestava připravena ke spuštění.

Pro spuštění sestavy

 1. Na nástrojové liště klepněte na ikonu Spustit sestavu Ikona.

Otevře se dokument Writer a v něm se zobrazí vytvořená sestava s vyplněnými údaji z databáze.

Pokud se změní obsah databáze, spusťte znovu sestavu, chcete-li aktualizovat údaje v sestavě.

Pro úpravy sestavy

Nejprve si rozmyslete, zda chcete upravit vygenerovanou sestavu, u které se jedná o obyčejný dokument Writer, nebo chcete upravit náhled v Návrháři sestav a poté vygenerovat novou sestavu.

Dokument Writer je otevřen jen pro čtení. Chcete-li dokument Writer upravit, klepněte na Upravit dokument na informačním panelu, nebo vyberte Úpravy - Režim úprav.

Pokud se rozhodnete upravit sestavu v Návrháři sestav, můžete upravit některé její vlastnosti.

Kliknutím vyberte oblast Podrobnosti. V postranním panelu Vlastnosti poté můžete upravit některé vlastnosti sestavy, například barvu pozadí.

Po skončení úprav klikněte pro vytvoření nové sestavy na ikonu Spustit sestavu Ikona.

Po zavření Návrháře sestav se zobrazí dotaz, zda chcete sestavu uložit. Klikněte na tlačítko Ano, zadejte název sestavy a klikněte na tlačítko OK.

Řazení sestavy

Pokud nenastavíte řazení nebo seskupení, záznamy se do sestavy vkládají v pořadí, v jakém jsou uloženy v databázi.

 1. Otevřete Návrháře sestav a na nástrojové liště klikněte na ikonu Řazení a seskupení Ikona. Zobrazí se dialog Řazení a seskupení.

 2. V seznamu Skupiny klikněte na pole, které chcete použít jako výchozí pro řazení, a v části Vlastnosti nastavte odpovídající hodnotu pole Řazení.

 3. Spusťte sestavu.

Seskupení

 1. Otevřete návrháře sestav a na nástrojové liště klikněte na ikonu Řazení a seskupení Ikona. Zobrazí se dialog Řazení a seskupení.

 2. V části Seskupení otevřete seznam Záhlaví skupiny a vyberte zobrazení záhlaví skupiny.

 3. Kliknutím na ikonu Přidat pole Ikona otevřete dialog Přidat pole.

 4. Přetáhněte název pole, podle kterého chcete záznamy seskupit, do odpovídající sekce záhlaví seskupení. Poté do sekce Podrobnosti přetáhněte zbylá pole.

 5. Spusťte sestavu. V sestavě se zobrazí záznamy seskupené.

Pokud chcete záznamy seskupit a seřadit, otevřete Návrhář sestav a poté dialog Řazení a seskupení. Povolte zobrazení Záhlaví skupiny pro pole, která chcete seskupit, a zvolte skrytí Záhlaví skupiny pro pole, která chcete seřadit. Zavřete dialog a spusťte sestavu.

Aktualizace a tisk dat

Když do tabulky vložíte nové údaje nebo upravíte staré, zobrazí se aktualizovaná data v nové sestavě.

Klepněte na ikonu Sestavy Ikona a poté poklepejte na naposledy uloženou sestavu. Bude vytvořen nový dokument Writeru s novými daty.

Chcete-li sestavu vytisknout, zvolte v dokumentu Writeru příkaz Soubor - Tisk.

Podpořte nás!