Průvodce dotazem

Průvodce dotazem vám pomůže navrhnout databázový dotaz. Uložený dotaz je možné vyvolat později, buď z grafického rozhraní nebo s pomocí automatického příkazu SQL.

Průvodce dotazem - Výběr polí

Vyberte tabulku pro vytvoření dotazu a zvolte si pole, která si přejete zahrnout do dotazu.

Průvodce dotazem - Pořadí řazení

Určuje pořadí řazení záznamů v dotazu.

Průvodce dotazem - Podmínky výběru

Určuje vyhledávací podmínky pro filtr v dotazu.

Průvodce dotazem - Podrobnosti nebo souhrn

Určuje, zda se zobrazí všechny záznamy dotazu nebo jen výsledky agregačních funkcí.

Tato stránka se zobrazí, jen pokud jsou v dotazu číselná pole, která umožňují použití agregačních funkcí.

Průvodce dotazem - Seskupení

Určuje, zda se má dotaz seskupit. Zdroj dat musí podporovat SQL příkaz "Group by clauses", aby se tento krok mohl v průvodci zobrazit.

Průvodce dotazem - Podmínky seskupení

Určuje podmínky pro seskupení dotazu. Zdroj dat musí podporovat SQL příkaz "Group by clauses", aby se tento krok mohl v průvodci zobrazit.

Průvodce dotazem - Aliasy

Přiřadí názvům polí aliasy. Aliasy jsou volitelné a mohou poskytnout uživatelsky přívětivější názvy, které se zobrazují místo názvů polí. Např. je možné aliasy použít, když mají pole z různých tabulek stejné názvy.

Průvodce dotazem - Přehled

Zadejte název dotazu a určete, zda chcete po skončení průvodce dotaz zobrazit nebo upravit.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Dokončit

Provede všechny změny a zavře průvodce.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

Průvodce dotazem - Výběr polí

Podpořte nás!