Nastavit spojení s textovými soubory

Nastavení pro import databáze v textovém formátu.

V databázích v textovém formátu se údaje ukládají do neformátovaného ASCII souboru, kde každý záznam představuje jeden řádek. Datová pole jsou rozdělena oddělovači a text v datových polích je doplněn uvozovkami.

Cesta k textovým souborům

Zadejte cestu k textovému souboru nebo souborům. Pokud chcete použít jen jeden soubor, může mít libovolnou příponu. Pokud zadáte název složky, textové soubory ve složce musejí mít příponu *.csv, aby byly rozpoznány jako soubory textové databáze.

Procházet

Klepnutím otevřete dialog výběru souboru.

Prostý text (*.txt)

Klepněte pro zobrazení txt souborů.

Soubory CSV (*.csv)

Klepněte pro zobrazení csv souborů.

Vlastní

Klepněte pro zobrazení vlastních souborů. Do pole zadejte příponu.

Oddělovač polí

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru odděluje datová pole.

Oddělovač textu

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru určuje textové pole. Není možné použít stejný znak jako pro oddělovač polí.

Oddělovač desetin

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru slouží k oddělení desetin, např. tečku (0.5) nebo čárku (0,5).

Oddělovač tisíců

Zadejte nebo vyberte znak, který v textovém souboru slouží jako oddělovač tisíců, např. čárku (1,000) nebo tečku (1.000).

Průvodce databází

Podpořte nás!