Připojení MySQL

Nastavení pro databáze MySQL.

Připojit se pomocí ODBC (Open Database Connectivity)

Připojí se k existujícímu zdroji dat ODBC, který byl nastaven na úrovni systému.

Připojit se pomocí JDBC (Java Database Connectivity)

Připojí se k existujícímu zdroji dat JDBC, který byl nastaven na úrovni systému.

Následující strana průvodce závisí na volbě mezi ODBC a JDBC:

Připojení ODBC

Připojení JDBC

Autentizace

Průvodce databází

Podpořte nás!