Připojení LDAP

Nastaví import databáze s použitím LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Tato stránka se zobrazí pouze tehdy, pokud byl server LDAP zaregistrován jako databáze adres.

URL serveru

Zadejte název serveru LDAP ve formátu "ldap.server.com".

Základní DN

Zadejte výchozí bod pro prohledávání LDAP databáze, např. dc=com.

Číslo portu

Zadejte port serveru LDAP, obvykle 389.

Použít zabezpečené spojení (SSL)

Vytvoří zabezpečené spojení se serverem LDAP pomocí Secure Sockets Layer (SSL). SSL spojení obvykle využívá port 636. Běžné spojení využívá port 389.

Podpořte nás!