Připojení JDBC

Nastavení pro přístup k databázi JDBC.

Příklady JDBC

Pro připojení k databázi JDBC z LibreOffice je možné použít třídu ovladače JDBC. Třídu ovladače poskytuje výrobce databáze. Dva příklady ovladačů databází JDBC jsou ovladače pro databází Oracle a MySQL.

Ikona poznámky

Třídy ovladače musí být do LibreOffice přidány v - LibreOffice - Pokročilé.


Databáze Oracle

Pro přístup k databázi Oracle ze systémů Solaris nebo Linuxu je možné použít ovladač JDBC. Pro přístup ze systému Microsoft Windows potřebujete ovladač ODBC.

Do pole URL zdroje dat zadejte umístění databázového serveru Oracle. Syntaxe URL závisí na typu databáze. Více informací zjistíte v dokumentaci JDBC ovladače.

Pro databázi Oracle je syntaxe URL následující:

oracle:thin:@počítač:port:název_databáze

Databáze MySQL

Ovladač databáze MySQL je k dispozici na webových stránkách MySQL.

Syntaxe pro databázi MySQL je:

mysql://počítač:port/název_databáze

URL zdroje dat

Zadejte URL pro připojení k databázi. Např. pro ovladač MySQL JDBC zadejte "mysql://<Server>/<název databáze>". Více informací o JDBC ovladači zjistíte v dokumentaci ovladače.

Třída JDBC ovladače

Zadejte název JDBC ovladače.

Ikona upozornění

Před použitím JDBC ovladače musíte zadat cestu k jeho třídě. Zvolte - LibreOffice - Pokročilé a klepněte na tlačítko Cesta ke třídám. Po přidání informace o cestě LibreOffice restartujte.


Otestovat třídu

Otestuje připojení se současným nastavením.

Autentizace

Průvodce databází

Podpořte nás!