Obecné

Když vytvoříte databázovou tabulku jako administrátor, je možné na této kartě nastavit uživatelská oprávnění a upravit údaje nebo strukturu tabulky.

Pokud nejste administrátor, můžete si na kartě Obecné prohlédnout svá přístupová práva k vybrané tabulce.

Název tabulky

Zobrazuje název vybrané databázové tabulky.

Typ

Zobrazuje typ databáze.

Umístění

Zobrazuje kompletní cestu k databázové tabulce.

Číst data

Umožňuje uživateli číst data.

Vložit data

Umožňuje uživateli vkládat nové údaje.

Změnit data

Umožňuje uživateli měnit údaje.

Odstranit data

Umožňuje uživateli mazat údaje.

Změnit strukturu tabulky

Umožňuje uživateli měnit strukturu tabulky.

Definice

Umožňuje uživateli smazat strukturu tabulky.

Upravit odkazy

Umožňuje uživatelům upravit odkazy, např. zadávat nové relace tabulek nebo mazat existující relace.

Podpořte nás!