Přiřadit sloupce

V prohlížeči zdrojů dat je možné zkopírovat tabulku přetažením na složku tabulek. Pokud na první straně dialogu Kopírovat tabulku zaškrtnete pole Přiložit data, otevře se jako druhé okno dialog Přiřadit sloupce. Tento dialog je možné použít k přiřazení obsahu datových polí ze zdrojové tabulky na různá datová pole v cílové tabulce.

Zdrojová tabulka

Seznam datových polí ve zdrojové tabulce. Chcete-li vložit datové pole ze zdrojové tabulky do cílové tabulky, zaškrtněte pole před názvem datového pole. Chcete-li přiřadit obsah datového pole zdrojové tabulky jinému datovému poli v cílové tabulce, klepněte na datové pole v seznamu zdrojové tabulky a poté klepněte na šipku nahoru nebo dolů. Chcete-li vložit všechna datová pole ze zdrojové tabulky, klepněte na Vše.

Cílová tabulka

Seznam možných datových polí v cílové tabulce. Do cílové tabulky se přidají jen datová pole, která jsou zaškrtnuta v seznamu zdrojové tabulky.

nahoru

Posune vybranou položku o jednu pozici výše.

dolů

Posune vybranou položku o jednu pozici níže.

vše

Vybere všechna datová pole v seznamu.

žádné

Zruší výběr všech datových polí v seznamu.

Podpořte nás!